Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 5.333 tỷ đồng, giảm 11,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi lợi nhuận ở các mảng kinh doanh chính sụt giảm, chi phí dự phòng của ngân hàng lại tăng vọt.

Thu nhập từ lãi tăng trưởng chậm lại, chi phí dự phòng tăng vọt

Trong quý 1/2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ tăng 6,29% so với cùng kỳ, đạt 9.034 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng nhẹ 5,43%, đạt 1.127 tỷ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh hơn (tăng 19%), đạt 1.107 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán lỗ 54 tỷ. Hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 11%, chỉ có lãi 1.039 tỷ đồng.

Thu nhập góp vốn cổ phần của Vietcombank cũng chỉ đứng ở mức 31 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2019. Theo đó, khoản thu đột biến từ việc thoái vốn khỏi công ty bảo hiểm nhân thọ cho FWD chưa được ghi nhận trong quý này.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1 của ngân hàng đạt hơn 12.200 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 12% lên 4.910 tỷ, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 43% lên 2.152 tỷ đồng.

Trong các loại chi phí hoạt động, chi cho nhân viên không có thay đổi đáng kể; trong khi chi cho hoạt động quản lý công vụ tăng mạnh 26% lên 2.028 tỷ đồng.

Huy động tiền gửi tăng chậm

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 1,14 triệu tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm, chủ yếu do ngân hàng giảm mạnh gửi tiền tại các TCTD khác từ 190 nghìn tỷ xuống còn hơn 124 nghìn tỷ (tức giảm hơn 50%). Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,7% đạt 754.505 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank chỉ tăng 0,6% lên 934.048 tỷ. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng sụt giảm khoảng 7% xuống còn 244.256 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ CASA của ngân hàng sụt giảm nhẹ từ mức 30,7% xuống khoảng 29,4%.

Nợ xấu của Vietcombank cuối tháng 3 ở mức 6.191 tỷ đồng, tăng 387 tỷ so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 0,79% lên 0,82%, vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Previous post Xây lắp điện 1 (PC1) thông qua phương án phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
Next post PAN, NED, PVR, ADS, VMD, ABS, PAS, HSA, VPR, LMH, ILA, KIP, SMT, VTR, VTV, VST, MDF, PCN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu