CTCP Tập đoàn PAN (PAN): CTCP Chứng khoán SSI đăng ký bán 15 triệu cp trong tổng số 41.582.793 cp (tỷ lệ 19,91%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 30/11/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc (NED): Ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT, đã bán 10.080.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 10,1 triệu cp (tỷ lệ 24,94%) xuống 19.700 cp (tỷ lệ 0,05%). Giao dịch thực hiện từ 5/10 đến 15/10/2021.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 1.141.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.901.700 cp (tỷ lệ 19,08%). Giao dịch thực hiện ngày 29/10/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Lê Xuân Chiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 448.620 cp (tỷ lệ 1,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Y dược phẩm Vimidex (VMD): CTCP Chứng khoán Hòa Bình đăng ký mua 1,6 triệu cp. Trước giao dịch Chứng khoán Hòa Bình sở hữu 1.200 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): CTCP Đầu tư và phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City đăng ký bán toàn bộ 1,7 triệu cp (tỷ lệ 2,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 4/12/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà Đào Thị Thu Hường, Trưởng BKS, đăng ký bán 1.055.000 cp trong tổng số 1.155.000 cp (tỷ lệ 4,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, ông Vũ Văn Toản, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Toản sở hữu 350.000 cp (tỷ lệ 1,25%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.767.224 cp (tỷ lệ 22,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.0000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.555 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Quốc tế Holding (LMH): Ông Nguyễn Xuân Thành, anh bà Nguyễn Lan Hương – Ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 646.200 cp (tỷ lệ 2,52%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021.

CTCP ILA (ILA): Bà Hoàng Kỳ Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 273.400 cp, nâng lượng sử hữu từ 640.000 cp (tỷ lệ 3,76%) lên 913.400 cp (tỷ lệ 5,37%). Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021.

Ông Võ Xuân Phong, Phó chủ tịch HĐQT, đã bán 2.550.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 859.200 cp (tỷ lệ 5,05%). Giao dịch thực hiện từ 11/10 đến 27/10/2021.

CTCP KIP Việt Nam (KIP): Bà Nguyễn Vân Chi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 585.756 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.626.726 cp (tỷ lệ 16,6%). Giao dịch thực hiện ngày 7/9/2021.

CTCP Sametel (SMT): CTCP Louis Capital đã mua 1.516.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.800.100 cp (try lệ 51,21%). Giao dịch thực hiện ngày 25/10/2021.

CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (VTR): Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 1.267.122 cp trong tổng số 1.553.652 cp (tỷ lệ 9,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTR, Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch và lữ hành quốc tế Sài Gòn đăng ký bán 2.050.220 cp trong tổng số 2.562.775 cp (tỷ lệ 14,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 19/11/2021.

CTCP Năng lượng và môi trường Vicem (VTV): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đăng ký bán toàn bộ 1.400.086 cp (tỷ lệ 4,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đăng ký bán 570.000 cp trong tổng số 4.486.700 cp (tỷ lệ 7,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTR, cùng thời gian, ông Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 807.519 cp (tỷ lệ 4,85%) đang sở hữu.

CTCP Gỗ MDF Quảng Trị (MDF): Ông Cao Thanh Nam, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 92.900 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 9/12/2021.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc (PCN): CTCP 873 xây dựng công trình giao thông đăng ký bán 1.230.065 cp trong tổng số 3.324.500 cp (tỷ lệ 84,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

Previous post Vietcombank quý 1/2020: Tổng tài sản và lợi nhuận đều sụt giảm
Next post Điểm mặt những vụ đa cấp tài chính lừa đảo “khủng” năm 2020