Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020. Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, Saigonbank không tăng trưởng được tiền gửi khách hàng vào ngân hàng khiến nguồn tiền này sụt giảm 0,8%, về mức 15.543 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay khách hàng cũng giảm 2,3%, về mức 14.215 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng cũng theo đó giảm gần 11%, về mức 20.308 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Saigonbank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động cho vay giảm 4,4% còn 152 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng giảm 24% đạt 7,6 tỷ đồng.

Riêng khoản mục lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng tốt, gấp 5 lần lên 7,4 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng nhẹ 8,6% lên 7,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 18% lên 133 tỷ đồng. Ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 6,5 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận trước thuế giảm 31,4% còn 48,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 34%, còn gần 44 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,6%, tăng so với mức 1,9% hồi đầu năm nay. Nợ xấu tăng mạnh ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) từ 36 tỷ đồng đầu năm nay lên 123 tỷ đồng vào thời điểm 31/3/2020.

Previous post Giải mã thuật ngữ “Elevator Pitch” xuất hiện trên Shark Tank: Chỉ 20 giây thuyết trình, nhưng có thể phải chuẩn bị 2 năm, thậm chí 20 năm!
Next post Niềm tin phục hồi bất động sản du lịch