Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank vừa công bố báo cáo soát xét BCTC hợp nhất giữa niên độ.

Trong đó, điểm đáng chú ý là kiểm toán Deloitte lưu ý vấn đề về khả năng hoạt động liên tục của công ty con của ngân hàng là Công ty Cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ALC I).

Cụ thể, theo báo cáo tài chính của ALC I, tại ngày 30/6/2020, công ty có lỗ lũy kế là 665 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty là âm 389 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả tại ngày 30/6 của công ty bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 451 tỷ đồng, trong đó có 430 tỷ là nợ lãi phải trả Agribank.

Mặc dù công ty đã thực hiện đàm phán với các đối tác về việc thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, nợ lãi phải trả vẫn chiếm 71,9% tổng nợ phải trả của công ty.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của ALC I”, kiểm toán kết luận.

Về kết quả kinh doanh của ngân hàng, kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.947 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm 9,9% xuống 5.556 tỷ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm chủ yếu do nguồn thu nhập từ tín dụng và công tác thu hồi nợ đi xuống.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của Agribank bị sụt giảm 5% so với cùng kỳ xuống còn 20.272 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác của Agribank sụt giảm tới 27,9%, xuống còn 2.694 tỷ đồng do việc thu nợ đã xử lý sụt giảm so với cùng kỳ.

Dù vậy, một số mảng khác của ngân hàng vẫn có sự tăng trưởng trong kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ khả quan hơn, tăng 7,6% so với cùng kỳ và đạt 2.479 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối đạt 585 tỷ, tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 10,8% lên 12.182 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi to tín dụng giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 6.534 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Agribank ở mức 1,468 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1% so với đầu năm và vẫn đang dẫn đầu hệ thống về quy mô. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 1,136 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%.

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6/2020 ở mức 1,321 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,1% so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6, Agribank đang có tổng cộng 24.463 tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 39,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 17.285 tỷ đồng, tăng 39,4% so với đầu năm và chiếm 70,7% tổng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của ngân hàng theo đó cũng tăng mạnh lên 2,15%, từ mức 1,56% hồi đầu năm.

Previous post Bất động sản cửa ngõ phía Đông TP.HCM được nhà đầu tư quan tâm
Next post Doanh nghiệp đề xuất sớm mua vắc-xin để cứu xuất khẩu