Theo tài liệu nhà đầu tư của VPBank, ngân hàng cho biết năm 2020, công ty con FE Credit đã giải ngân được khoảng 63 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 10 nghìn tỷ so với năm 2019. Tốc độ giải ngân tăng mạnh vào những tháng cuối năm. 

Tại ngày 31/12/2020, tổng dư nợ tín dụng của FE Credit là 66 nghìn tỷ đồng, trong đó 37% là khách hàng mới. Tỷ lệ nợ xấu theo tiêu chuẩn VAS là 6,6%. 

Tổng doanh thu của công ty tài chính này trong năm 2020 đạt hơn 17.400 tỷ đồng. NIM sụt giảm so với năm ngoái, từ 31,3% xuống 27,2%. 

Trong khi đó, CIR (tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng doanh thu) cải thiện, giảm từ 31,3% xuống 28,9%. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của FE Credit đạt 3.713 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019. ROAA và ROAE lần lượt đạt 4,1% và 23,4%. 

Như vậy năm 2020, FE Credit chỉ đóng góp khoảng 28% trong lợi nhuận hợp nhất của VPBank. Mức này thấp hơn nhiều so với 45-50% những năm trước đây. 

Previous post Trung Quốc: Dân số già hóa nhưng người trẻ không chịu sinh con vì… quá tốn kém
Next post Bị phong tỏa lần 2 vì Covid-19, Melbourne đối mặt tương lai thê thảm