Theo đó, kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi xin giấy phép thành lập và hoạt động chỉ nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định trước đó.

Các mức phí trước đó quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng (sau đây gọi là Thông tư số 150/2016/TT-BTC).

Như vậy, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu được điều chỉnh giảm từ 140 triệu đồng/giấy phép theo quy định hiện hành còn 70 triệu đồng/giấy phép; tương tự, giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép được đề xuất giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép cấp lần đầu được giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép và giấy phép cấp đổi, bổ sung và gia hạn hiện nay là 35 triệu đồng/ giấy phép sẽ giảm còn 17,5 triệu đồng/giấy phép.

Thông tư này ra đời nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 . Vì vậy, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Previous post Khó khăn bủa vây, doanh nghiệp nuôi heo giảm lãi mạnh quý III
Next post Chủ tịch Bùi Thành Nhơn sắp chuyển nhượng hơn 107 triệu cổ phần Novaland (NVL) cho Novagroup, tổng giá trị ước tính hơn 12.000 tỷ đồng