Tại Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động kinh doanh (HĐKD) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022” được VietinBank tổ chức ngày 5/1, Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH Nguyễn Hoàng Dũng đã trình bày Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/12/2021, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trước đó, hồi đầu năm, VietinBank đặt mục tiêu lãi riêng lẻ 16.800 tỷ đồng.

Dư nợ bình quân của VietinBank tăng 12,3% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và KHDN vừa và nhỏ đạt 57%, cải thiện tích cực so với năm 2020; thu ngoài lãi tăng trên 20%; nguồn vốn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%.

Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank được kiểm soát ở mức 1,3%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171% – cao hơn so với năm 2020.

Trong năm 2021, VietinBank cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng KH vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng khi dành hơn 500 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội; trong đó có hơn 166 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bước sang năm 2022, VietinBank đặt ra một số mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% – 20%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng khoảng 5% – 10%; nguồn vốn huy động tăng 10% – 12%; Tín dụng tăng khoảng 10% – 14% với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Previous post Louis Holdings chi hơn 130 tỷ đồng, nâng sở hữu TGG lên gần 28%
Next post Ông Nguyễn Đức Tài: Tôi không có quá nhiều cảm xúc rối loạn trước sự cố tại Bách Hoá Xanh, mình cứ làm tốt thì tự tin sẽ có kết quả!