Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ngày 13/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 80% (01 cổ phiếu nhận 8.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2022.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2021.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 273,26% (01 cổ phiếu nhận 27.326 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021. Bên cạnh đó Công nghiệp Tung Kuang còn chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:200. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 65 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Previous post Công ty TNHH MTV THANH HẢI LAND sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản tại TP. Đồng Xoài
Next post Khó khăn bủa vây, doanh nghiệp nuôi heo giảm lãi mạnh quý III