Bamboo Capital (BCG) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, trình kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh, cũng như phát hành tăng vốn trong năm 2021.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 2020 BCG đạt 1.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 266,4 tỷ đồng. So với kế hoạch, BCG vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2021, BCG đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 190% về doanh thu và 203% về lợi nhuận.

Trong đó, phần lớn doanh thu với 4.030 tỷ đồng dự đến từ lĩnh vực bất động sản; 3.203,5 tỷ đồng từ lĩnh vực xây dựng và thương mại; 1.156,6 tỷ đồng lĩnh vực năng lượng; 300 tỷ đồng lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp; 323,7 tỷ đồng lĩnh vực khác; các khoản giảm trừ doanh thu là 3.638,7 tỷ đồng.

Theo BCG, ước tính 3 mảng chính là bất động sản, xây dựng và năng lượng sẽ đem về cho doanh nghiệp lần lượt 640 tỷ đồng, 280 tỷ đồng và 266 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Bamboo Capital (BCG): Năm 2021 tiếp tục M&A các dự án tiềm năng, trình kế hoạch lợi nhuận tăng 203% lên 806 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Nhiều xe nông sản, đông lạnh vẫn ra cửa khẩu Móng Cái chờ xuất khẩu
Next post Chỉ kinh doanh 1 loại đồ uống suốt 36 năm, một công ty bán được 7,5 tỷ lon trên thế giới, đạt giá trị 20 tỷ USD