Ngày 6/12 tới đây, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán: VND) sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, trong đó chủ yếu bàn bạc để thông qua các phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, VNDIRECT lần thứ 2 trong năm 2021 chào bán xấp xỉ 435 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn lên gấp đôi. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, có nghĩa cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu VND sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới phát hành.

Theo kế hoạch, VNDIRECT sẽ sử dụng 40% số tiền thu được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ – margin; 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Song song với đó, VNDIRECT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với gần 435 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VNDIRECT dự kiến phát hành ra gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 80% – cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được quyền nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm).

Giá trị số cổ phiếu thưởng này là gần 3.480 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Chưa dừng lại, VNDIRECT dự kiến sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán sẽ bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giá chào bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VNDIRECT, mục đích chào bán cổ phiếu ESOP là nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nếu thành công hoàn tất 100% cả 3 phương án tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ của VNDIRECT sẽ tăng lên ngưỡng khoảng 12.265 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VND sau khi công ty công bố hàng loạt tin tức về các đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã nhanh chóng chạm giá trần 74.300 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 17/11. Hiện, thị giá vẫn đang giao dịch tích cực trong ngưỡng 74.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gấp hơn 6,2 lần thời điểm đầu năm 2021.

VNDIRECT tiếp tục trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80% và chào bán cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Chuyên gia Yuanta: “Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu Chứng khoán vì định giá đang quá cao so với tốc độ tăng trưởng thực tế”
Next post Xu hướng đầu tư bất động sản vùng ven sẽ còn diễn ra mạnh trong năm 2021