Ủy ban nhân dân Tp.HCM cho biết, trong tháng 6/2021 sẽ bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư thuộc phường Bình Khánh, Q.2 (nay là thành phố Thủ Đức).

Hàng ngàn căn hộ tái định cư còn bỏ trống

Sau 5 năm, hàng nghìn căn hộ đã bắt đầu xuống cấp, dù có bảo trì hàng năm. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng cho các căn hộ còn trống mỗi năm khoảng 70 tỷ đồng.

Previous post Ứng dụng Babies Loyalty: Gửi mẹ trải nghiệm mới với công nghệ 4.0
Next post Trung Nguyên Legend – 25 năm một khát vọng vĩ đại