Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý II đạt  38.451 tỷ đồng – tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, với hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản và Công nghiệp với mức tăng tương ứng 62% và 53%. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 61.770 tỷ đồng, tăng 59% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế  trong quý II năm 2021 đạt 3.618 tỷ  đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; luỹ kế 6 tháng đạt 6.403 tỷ đồng, tăng 4,6% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 565,5 tỷ đồng, giảm 36,9% cùng kỳ năm 2020, luỹ kế 6 tháng đạt 1.433 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II đạt 1.211 tỷ đồng, giảm 40,8% cùng kỳ 2020, luỹ kế 6 tháng đạt 3.305 tỷ đồng, tăng 33% cùng kỳ 2020.

Vingroup báo lãi hợp nhất trước thuế quý 2/2021 đạt hơn 3.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Hậu “vượt dịch” thành công, Ninja Van “Giao thông suốt, nhận vẹn nguyên”
Next post HIẾU AUDIO Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Và Âm Thanh – Đầu Máy Karaoke Online – Màn Hình Cảm Ưng Thương Hiệu SmartK – Uy Tín – Chất Lượng