Ngày 9/7 tới đây CTCP Việt Tiên Sơn địa ốc (mã chứng khoán AAV) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 48 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán của công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu công ty giảm gần 41%, xuống còn 324 tỷ đồng. Và lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, còn gần 14,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 13,3 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Việt Tiên Sơn địa ốc đã thông qua nhiều phương án tăng vốn điều lệ công ty. Trong số đó có phát hành hơn 4,78 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Ngoài ra công ty cũng dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nhằm huy động khoảng 366 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển dự án Khu dân cư phía đông đường Trần Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Một phương án tăng vốn khác được đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ phát hành tối đa 3% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành 0 đồng.

Previous post Lĩnh vực này ở Việt Nam sẽ đón dòng vốn hàng chục tỷ đô từ quốc tế
Next post Nếu áp dụng ‘3 lằn ranh đỏ’, 77% doanh nghiệp bất động sản niêm yết của Việt Nam vi phạm ít nhất 1 tiêu chí