Ngày 22/9 tới đây CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 29,8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.980 đồng. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

Như vậy với hớn 124 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện sông Ba Hạ sẽ chi khoảng 370 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó ngày 11/8 Thủy điện sông Ba Hạ mới chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, số tiền được chi trả vào 31/8 tới đây. Tính cả đợt này Thủy điện sông Ba Hạ chia cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 49,8% ch cổ đông.

Kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu đạt 805 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm trước đó và vượt 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, vượt trên 54% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 395 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước đó.

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) chi tiếp 370 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ gần 30% cho cổ đông - Ảnh 1.

Previous post Thúc đốc tiến độ, Chính Phủ lập ban chỉ đạo cho 2 dự án quan trọng này
Next post Ngôi sao TikTok kiếm gần 3 tỷ/năm, đã lập gia đình vẫn lựa chọn sống cùng mẹ vì một lý do không thể hợp lý hơn