Nhà mỏng, méo kỳ dị lại xuất hiện ở trục đường vành đai 2 sau giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Previous post Bình Phước sẽ hủy 71 dự án với hơn 938ha đất do quá thời hạn 3 năm không thực hiện
Next post 4 nhân vật chuyển khó khăn thành cơ hội trong năm 2020