Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 170 nhà chung cư tái định cư (TĐC) đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà TĐC dù đã hoàn thiện nhưng vẫn bị bỏ hoang.

Mâu thuẫn cung cầu

Đại diện Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội cho biết thành phố hiện có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại và 58 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai thực hiện. Theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Hà Nội có 40 dự án phát triển nhà ở phục vụ TĐC với tổng diện tích sàn khoảng 1.334.755 m2, tương đương 21.422 căn hộ. Trong đó đã hoàn thành 19 dự án TĐC với 371.656 m2 (4.684 căn hộ); 21 dự án đang triển khai, khi hoàn thành có khoảng 963.099 m2 (13.870 căn hộ). So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (khoảng 1.200.000 m2), thành phố dự kiến hoàn thành vượt mục tiêu khoảng 134.755 m2, với 2.163 căn hộ.

Về nhà ở thương mại, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn TP Hà Nội có 348 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã hoàn thành với 21.558.328 m2, tương đương 179.399 căn hộ. So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (tổng diện tích khoảng 20.480.000 m2), thành phố hoàn thành vượt 1.140.328 m2, với 9.503 căn hộ. Ngoài ra, hiện có 145 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai với 23.108.300 m2 sàn xây dựng nhà ở, tương ứng 164.469 căn hộ.

Nghịch lý nhà ở tại Hà Nội - Ảnh 1.

Previous post EVN International (EIC) báo lãi kỷ lục 91 tỷ đồng trong quý 3 nhờ khoản thu tài chính
Next post Ecopark triển khai đại trung tâm thương mại trên mặt nước đầu tiên của Việt Nam