Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần 248 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính đột biến nhờ thoái vốn công ty con giúp YEG có lãi 276 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Kết quả, luỹ kế cả năm YEG ghi nhận có lãi ròng gần 17 tỷ đồng, thoát án huỷ niêm yết bắt buột (do 2019-2020 đều lỗ). Nhờ khoản thu tài chính giúp YEG thoái lỗ khi 3 quý đầu năm LNST đang âm đến 259 tỷ đồng. Đây là khoản thu từ việc thoái vốn sở hữu tại 2 công ty con Yeah1 Edigital và CTCP Truyền thông ON+, CTCP Netlink Online Coporation, Công ty TNHH Truyền thông Trực tuyến Netlink Việt Nam, CTCP Yeah1 Publishing và Công ty TNHH Trung tâm Nội dung số.

Một năm miệt mài thua lỗ, Yeah1 (YEG) đã thoát được án huỷ niêm yết nhờ có lãi đột biến trong quý 4/2021 - Ảnh 1.

Previous post TLH tăng gấp 3 từ đầu năm, người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bán xong hơn 2 triệu cổ phiếu chốt lãi
Next post Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 3/2021 báo lỗ ròng 35 tỷ đồng