Tin doanh nghiệp

HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen – Quý 3 doanh thu ước đạt 12.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.701 tỷ đồng, tăng trưởng 90% và 435% so với cùng kỳ NĐTC 2019 – 2020.

Lũy kế 9 tháng doanh thu ước đạt 32.932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.371 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 381% so với cùng kỳ.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Quý 2 doanh thu thuần đạt 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí Rạng Đông lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng RAL đạt 2.675 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 190 tỷ đồng, tăng gần 39% so với nửa đầu năm 2020.

IJC – CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Quý 2 doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ; Sau khi trừ chi phí IJC lãi ròng gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, EPS đạt 771 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, IJC đạt 1.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ, LNST đạt 469 tỷ đồng, cao gấp 3 lần nửa đầu năm ngoái.

ANV – CTCP Nam Việt – Quý II/2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.074,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,5% và giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, ANV ghi nhận doanh thu đạt 1.780,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

LCG – Công ty cổ phần Licogi 16 – Quý II/2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LCG ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai bán tiếp 8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BIC – Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/8/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8/2021.

ASM – CTCP Tập đoàn Sao Mai – Đã thông qua phương án phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

HTI – CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO – Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt sang ngày 22/10/2021, thay cho thông báo trước đó là từ 30/7/2021.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng công trình dự án Thủy điện Suối Sập 2 với giá 250 tỷ đồng.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Đã thông qua việc góp vốn 24,75 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục trí tuệ Việt, tương ứng 99%/vốn Công ty mới.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Ông Hà Đức Hiếu, Phó tổng giám đốc đã mua vào 300.000 cổ phiếu DXG từ ngày 15/7 đến 21/7 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiếu đã nâng sở hữu tại DXG lên hơn 1,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,3%.

VC2 – CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA 2 – Ông Nguyễn Quang Lân, cổ đông lớn đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu VC2 trong ngày 15/7. Sau giao dịch, ông Lân đã giảm sở hữu tại VC2 xuống còn hơn 2,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,89%.

NDN – CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng – Ông Nguyễn Quang Minh Văn, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc đã mua vào 200.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% từ ngày 08/7 đến 15/7. Trước giao dịch, ông Văn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NDN nào.

HDC – CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu – Ông Đoàn Hữu Hà An, con ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 200.000 cổ phiếu HDC từ ngày 30/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông An đã nắm giữ hơn 810.000 cổ phiếu HDC, tỷ lệ 0,96%.

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT đã bán ra 200.000 cổ phiếu DHC từ ngày 15/7 đến 21/7 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Nghĩa đã giảm sở hữu tại DHC xuống còn gần 2,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,46%.

CKG – CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – Ông Quảng Trọng Sang, Phó chủ tịch HĐQT đã mua vào 100.000 cổ phiếu CKG trong ngày 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Sang đã nâng sở hữu tại CKG lên 600.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,73%.

Liên quan đến CKG, bà Nguyễn Bích Nghĩa đã bán ra 410.000 cổ phiếu CKG từ ngày 16/7 đến 21/7, qua đó, giảm sở hữu tại CKG xuống còn hơn 538.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,65%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FTS – CTCP Chứng khoán FPT – Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 425.000 cổ phiếu FTS từ ngày 26/7 đến 24/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ giảm sở hữu tại FTS xuống còn hơn 128.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,087%.

VCP – CTCP Đầu tư Xây dựng và Năng lượng VCP – Qũy đầu tư cơ hội PVI đăng ký bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,3%) từ ngày 22/7 đến 20/8 theo phương thức thỏa thuận. Ông Trịnh Quốc Bình là Ủy viên HĐQT tại VCP và Tổng Giám đốc tại quỹ thực hiện giao dịch.

Previous post Angimex (AGM) đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 tăng gấp đôi lên 8.000 tỷ đồng
Next post Quảng Ninh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trọng điểm