Kiểm toán nội bộ được coi như một trụ cột quan trọng nhằm quản trị công ty chặt chẽ và hiệu quả, là công cụ giám sát độc lập trong bất kỳ tổ chức nào và đảm bảo cho các bên hữu quan trong và ngoài tổ chức.

Giá trị của kiểm toán

Với hơn 26 năm kinh nghiệm trong ngành, ông Hùng có chuyên môn sâu về kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, tái cấu trúc tài chính/tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Australia, Lào, Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông đã đạt chứng nhận CIA năm 2007 và danh vị CPA Australia năm 2014. Hiện tại, ông là người sáng lập, kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp (CGS Việt Nam) và thành viên Hội đồng Cố vấn Chuyên môn tại Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD).

Ông cho biết: “Kiểm toán là một công cụ tiên tiến trong quản trị công ty, hỗ trợ đắc lực cho Hội đồng Quản trị đảm bảo tính tuân thủ và giám sát doanh nghiệp. Một yếu tố quan trọng của kiểm toán là tính độc lập của kiểm toán viên, là cơ sở để họ đưa ra các đánh giá hoặc tư vấn một cách khách quan cho hội đồng quản trị và ban giám đốc.”

Năm 2014, ông Hùng đã tham gia vào dự án tư vấn soạn thảo các quy định triển khai quy trình kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, khu vực công của Bộ Tài chính và Ngân hàng thế giới.

“Kiểm toán nội bộ là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam.” Ông tiếp tục: “Tôi đã phân tích nhiều nền kinh tế khác, gồm Mỹ, Singapore và Indonesia, để nắm được các thông lệ kiểm toán nội bộ tốt nhất và cách áp dụng hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam.” Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ (Nghị định 05/2019/NĐ-CP) được ban hành giúp Việt Nam tiệm cận hơn với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế, và là tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường quản trị của Việt Nam ngày càng tiến bộ.

Kiểm toán và quản trị tốt

Ông Hùng nhấn mạnh rằng nền kinh tế sôi động của Việt Nam và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định là minh chứng rõ ràng cho việc kiểm toán nội bộ có thể củng cố và tăng cường chất lượng quản trị công ty.

“Các nhà đầu tư coi kiểm toán nội bộ như một phần thiết yếu của quản trị doanh nghiệp vì công cụ này tạo cho họ niềm tin về tính minh bạch và năng lực của một doanh nghiệp.

Điều này giúp bảo vệ lợi ích của họ. Đồng thời, với các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay các sở giao dịch chứng khoán, quản trị doanh nghiệp tốt khiến thị trường hấp dẫn hơn với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.”

Kiểm toán nội bộ phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Theo ông, “nhiều doanh nghiệp gia đình vừa và nhỏ đã tăng trưởng nhanh chóng trong những thập kỷ qua, đến quy mô mà họ cần có thêm nguồn lực về tài chính và kỹ năng quản lý. Họ bắt đầu tìm hiểu về quản trị công ty tốt và tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ, đặc biệt là với cổ đông”.

Lợi ích kiểm toán mang lại cho doanh nghiệp Việt

Ông Hùng cho biết các tổ chức như CPA Australia cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ và chương trình đào tạo phù hợp để hiểu rõ về quản trị tốt thông qua chương trình như Giải pháp Đào tạo Doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp cổ phần hóa đang thu hút đầu tư, và họ cần tuân thủ luật chơi như các tổ chức khác. Các tổ chức này đã có sẵn cấu trúc, nhưng thường không linh hoạt. Khi tham gia vào thị trường vốn, họ cần phải điều chỉnh cấu trúc cho phù hợp. Kiểm toán nội bộ xác định những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể thay đổi và cách thức thực hiện những điều chỉnh đó.

“Trong khu vực công, kiểm toán nội bộ không chỉ giúp các lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền quản lý các mục tiêu và nhiệm vụ hiệu quả mà còn giúp cho người dân và các bên hữu quan đặt niềm tin hơn vào các dịch vụ công và quản lý tài chính công.”

Theo ông Hùng, các yếu tố như chuyển đổi số, điều kiện thương mại quốc tế và đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp Việt. Để có thể đối mặt với thách thức trên, các tổ chức và doanh nghiệp cần áp dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị hợp lý.

Cách CPA Australia tạo ra sự khác biệt

CPA Australia mang lại cho hội viên danh vị được công nhận trên phạm vi quốc tế.

Chương trình cung cấp các nguồn học liệu khác nhau để giúp các thành viên nâng cao kiến thức và kỹ năng, là nền tảng vững chắc giúp họ phát triển chuyên môn liên tục trong vai trò chuyên gia tài chính và kế toán.

Liên hệ với CPA Australia tại:

Hà Nội: [email protected] điện thoại: 024 6263 4320

Tp.HCM: [email protected] điện thoại: 028 3520 8338

Previous post Niềm tin phục hồi bất động sản du lịch
Next post Lãi suất huy động tiếp tục giảm sâu