CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC): Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đã bán 27 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 30.078.328 cp (tỷ lệ 6,31%) xuống 3.078.328 cp (tỷ lệ 0,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 25/11 đến 9/12/2021.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Tập đoàn hóa chất Việt Nam đã bán 9.105.000 cp trong tổng số toàn bộ 15.144.090 cp (tỷ lệ 8,85%) đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.039.090 cp (tỷ lệ 3,53%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 300.000 cp (tỷ lệ 0,03%). Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

Tổng Công ty 36 (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán 858.644 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 320.767 cp (tỷ lệ 0,32%). Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 7/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu G36, ông Nguyễn Đăng Thuận, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 582.276 cp (tỷ lệ 0,57%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12 đến 13/1/2021.

CTCP Sợi Phú bài (SPB): CTCP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An đã bán 470.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.460.400 cp (tỷ lệ 15,37%). Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI): CTCP Đầu tư tài chính Thành Việt đã bán 625.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.049.800 cp (tỷ lệ 6,77%). Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC): Ông Nguyễn Thế Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2,8 triệu cp (tỷ lệ 5,61%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phương – Tổng Giám đốc – đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.757.000 cp (tỷ lệ 6,54%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 7/12/2021.

CTCP Long Hậu (LHG): Ông Trần Anh Viễn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.103.600 cp, nâng lượng sở hữu từ 1,4 triệu cp (tỷ lệ 2,8%) lên 2.503.600 cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021.

CCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Bà Nguyễn Thị Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 372.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.089.400 cp (tỷ lệ 5,23%) xuống 1.717.100 cp (tỷ lệ 4,3%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2021.

CTCP TM – XNK Thiên Nam (TNI): Bà Trần Thị Hiền, Thành viên HĐQT, đã mua 179.874 cp và nhận 490.346 cp từ cổ tức, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.121.956 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã bán 368.400 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.572.990 cp (tỷ lệ 9,37%). Giao dịch thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2021.

CTCP Kỹ nghệ súc sản Việt Nam (VSN): CTCP Masan MeatLife đã mua 20.180.026 cp (tỷ lệ 24,94%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Masan meatLife không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

CTCP Sông Đà 9 (SD9): Ông Lê Hải Đoàn, Ủy viên HĐQT, đã bán 1.400.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 200.000 cp (tỷ lệ 0,58%). Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT): Ông Nguyễn Hữu Hà, bố vợ ông Tô Chí Thành –  Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 850.000 cp (tỷ lệ 17,21%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/12/2021 đến 11/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PMT, cùng thời gian, bà Nguyễn Thúy Hà, vợ ông Tô Chí Thành, đăng ký mua 850.000 cp. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS): Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 678.800 cp (tỷ lệ 19,39%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/12 đến 30/12/2021.

Previous post CMC tăng trưởng mạnh mảng kinh doanh quốc tế, lợi nhuận tăng 37%
Next post Chuyển đổi sang IFRS – Có phải là trách nhiệm của riêng kế toán?