CTCP Thai Holdings (mã chứng khoán THD) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý 1 đạt 1.087 tỷ đồng, gấp 6,7 lần doanh thu đạt được quý 1 năm ngoái. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí giá vốn cao hơn tỷ lệ tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 68 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Chi phí tài chính ghi nhận trong quý 1/2021 gần 89 tỷ đồng, trong khi quý 1 năm ngoái chưa đến 1 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Tổng nợ phải trả đến cuối quý 1 còn 5.481 tỷ đồng, giảm hơn 2.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 767 tỷ đồng (giảm 338 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn duy trì hơn 2.058 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính trong quý, Thai Holdings ghi nhận thu tiền đi vay hơn 306 tỷ đồng và trả nợ gốc vay gần 687 tỷ đồng.

Ghi nhận 571 tỷ đồng lợi nhuận từ chuyển nhượng nhà máy xi măng, Thai Holdings (THD) báo lãi quý 1 gấp 40 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post ”Thần chứng khoán” Buffett và 500 triệu phú có đều có chung 2 đặc điểm: Người giàu có không muốn ai biết mình có điều này
Next post Nhà đầu tư bất động sản đang tìm kiếm điều gì sau dịch Covid-19?