PV GAS (GAS) vừa tổng kết tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm, ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 52 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,7 nghìn tỷ đồng và Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng.

Theo GAS, dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát vào cuối tháng 4/2021, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam đã tác động/ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và đầu tư tại GAS, ảnh hưởng mạnh trong tháng 7, 8/2021. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (chỉ đạt 75% kế hoạch của PVN, bằng 84% năm 2020).

Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35-40% đối với LPG và 25-30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng, giảm sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số sự cố thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của GAS, cùng với việc Việt Nam đang từng bước thực hiện thị trường năng lượng cạnh tranh nên một số chủ trương, cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực khí cũng như các vấn đề liên quan đến phê duyệt cước phí có nhiều quan điểm khác nhau, làm phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

8 tháng đầu năm, GAS đạt sản lượng kinh doanh LPG, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020; đưa vào vận hành thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện ở mức thấp; nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm mạnh, dẫn đến sản lượng khí vào bờ, tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch 8 tháng và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Dự báo 4 tháng cuối năm 2021, GAS cho biết vẫn còn nhiều yếu tố bất định và không thuận lợi: một số tổ chức dựa trên các kịch bản kiểm soát dịch Covid-19 để đưa ra các mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam 4 tháng cuối năm đều ở mức thấp so với 6 tháng đầu năm, đặc biệt là quý 3 và đầu quý 4/2021. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới khó khả thi; nhu cầu khí, sản phẩm khí tiếp tục ở mức thấp so với 6 tháng đầu năm, thị trường LPG trong nước có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn cung từ các nhà cung cấp lớn…

Previous post Ký kết kế hoạch 2022 với sự hiện diện của ông Nguyễn Bá Dương, Newtecons tham vọng tăng gấp đôi doanh số lên 10.000 tỷ đồng
Next post Viettel vận hành phòng lab hiện đại bậc nhất thúc đẩy phát triển công nghệ 4.0 ở Việt Nam