FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 với doanh thu ước tính đạt 28.215 tỷ đồng, tăng 19,4%; Lợi nhuận trước thuế 5.206 tỷ đồng, tăng 19,7% và Lợi nhuận sau thuế 4.323 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.482 tỷ đồng và 3.844 đồng, tăng 19,0% và 18,4%, tương đương 103% kế hoạch.

Ước tính riêng tháng 10, doanh thu FPT đạt 3.262 tỷ đồng, tăng trưởng 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

FPT ký hợp đồng chuyển đổi số cho Chính phủ Singapore, ước lãi ròng 10 tháng đạt gần 3.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post HIẾU AUDIO Sản Xuất Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Và Âm Thanh – Đầu Máy Karaoke Online – Màn Hình Cảm Ưng Thương Hiệu SmartK – Uy Tín – Chất Lượng
Next post Cảng Đình Vũ (DVP) chốt danh sách cổ đông trả tiếp cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%