CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu tăng 11,8% so với cùng kỳ, lên 1.559 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 18,6% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 493 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,6% trong quý 4/2020 xuống còn 31,6% quý 4 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 44 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng hơn 2 tỷ đồng lên 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 4 tỷ đồng, xuống còn 70 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 53 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) lãi năm 2021 tăng 18% lên 1.242 tỷ đồng, có khoảng 4.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Previous post VinFast rục rịch tuyển dụng nhiều vị trí tại Mỹ, Đức, Hà Lan
Next post Tín hiệu vui từ vắc-xin Covid-19 chỉ 1 liều tiêm