Mới đây, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã công bố tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng 1/2022.

Cụ thể, hoạt động khai thác của PVEP trong tháng đầu tiên năm 2022 được duy trì ổn định, liên tục, hiệu quả, sản lượng khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra. Sản lượng khai thác là 0,31 triệu tấn quy dầu, vượt 8% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 98 triệu m3, vượt 22% kế hoạch tháng.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 1/2022 cao hơn so với kế hoạch do hầu hết các mỏ trong và ngoài nước khai thác ổn định và cao hơn dự kiến.

Trên cơ sở khối lượng khai thác dầu khí và giá bán dầu/khí thực tế cao hơn so với giá dầu kế hoạch, PVEP hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tháng 1/2022, tổng doanh thu đạt 3.586 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch tháng; qua đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.841 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.121 tỷ đồng. Doanh nghiệp nộp NSNN đạt 1.096 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2022, PVEP tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến phát triển mỏ Sư Tử Trắng Pha 2 (Lô 15.1), mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05.1a), đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác nhằm đảm bảo kế hoạch gia tăng trữ lượng cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ khác trong năm 2022. 

Theo kế hoạch đề ra, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng 0,56 triệu tấn quy dầu, tổng sản lượng khai thác năm là 3,18 triệu tấn quy dầu trong năm 2022.

Riêng với tháng 2/2022, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan phát triển các giếng theo kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các dự án có First Oil/First Gas. Dự kiến sản lượng khai thác của PVEP trong tháng 2 là 0,23 triệu tấn quy dầu. Trong đó, sản lượng dầu và condensate dự kiến là 0,18 triệu tấn; sản lượng khí xuất dự kiến là 54 triệu m3.

https://cafef.vn/doanh-thu-vuot-ke-hoach-55-tham-do-khai-thac-dau-khi-pvep-bao-lai-hon-1100-ty-trong-thang-1-2022-20220213105031543.chn

Previous post Đỗ Bảo Long chàng trai kinh doanh đa lĩnh vực tài ba và sáng tạo
Next post 16,4 triệu người không có lương hưu vào năm 2030: Việt Nam có đủ nguồn lực để thiết lập khoản hưu trí lấy từ thuế không?