CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, mã chứng khoán: FTM) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 77 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 6 tỷ đồng, tích cực rõ rệt so với số lãi gộp chỉ hơn 1 triệu đồng trong quý 4/2020.

Trong kỳ, FTM có 741 triệu đồng doanh thu tài chính, tuy nhiên chi phí lãi vay lên tới hơn 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt đạt 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; đặc biệt chi phí khác lên tới hơn 67 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, FTM lỗ sau thuế trong quý 4 gần 92 tỷ đồng – đây cũng là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp ngành sợi này đồng thời đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp kết quả kinh doanh chìm trong thua lỗ.

Doanh nghiệp sợi Fortex (FTM) lỗ kỷ lục gần 92 tỷ đồng trong quý 4, đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp chìm trong thua lỗ - Ảnh 1.

Previous post BVSC: Lãi suất có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối năm
Next post Con rể ông Trump cáo buộc một số người coi đại dịch Covid-19 là trò chơi chính trị