Cụ thể, phạm vi ranh giới quy hoạch Khu vực quy hoạch tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát; có giới cận như sau: phía Bắc giáp: Đầm Đề Gi; phía Nam giáp Phân khu 2 và 3; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Núi Bà.

Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 1.553ha.

Thời hạn thực hiện quy hoạch đến năm 2035, theo thời hạn Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Tại văn bản, UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, tính chất, chức năng và mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. Quy hoạch xây dựng khu vực đô thị mới gắn với kinh tế biển, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi. Xác định các tiểu khu đô thị, dịch vụ thương mại trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông của tuyến đường ven biển Quốc gia; xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đến năm 2035 và từng giai đoạn 10 năm, đảm bảo mục tiêu xây dựng thương hiệu “Đô thị biển Đề Gi”. Làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và thực hiện các bước lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Dự toán chi phí lập quy hoạch là gần 2,5 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tiến độ thực hiện, hoàn thành đồ án quy hoạch trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Previous post Cận tết, giới đại gia Hà Thành ‘nô nức’ mang dàn xe hơn trăm tỷ đồng dạo phố
Next post Bất chấp Covid-19, cứ nửa tháng gia đình này lại có thêm hơn 1 tỷ USD