UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A khu dân cư Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên được UBND huyện Việt Yên phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐUB ngày 22/9/2005. Đến nay, đồ án quy hoạch đã được phê duyệt khoảng 16 năm, nhưng chưa được triển khai thực hiện, định hướng phát triển, các chỉ tiêu của đồ án đến nay không còn phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên đến năm 2035 được phê duyệt, QCVN số 01:2021/BXD và các quy định hiện hành, nên việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết. 

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của thị trấn Nếnh, xã Hồng Thái và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp sông Cổ; phía Nam giáp dân cư hiện trạng và đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn; phía Đông giáp dân cư hiện trạng và QL37; phía Tây giáp dân cư hiện trạng và ĐT298B.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 49 ha, dân số dự kiến khoảng 5.000 người. Khu A Khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ là khu đô thị mới, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng các nhu cầu ở của nhân dân trong khu vực.

Tính chất dự án, là khu đô thị mới, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng các nhu cầu ở của nhân dân trong khu vực. 

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, ga rác, trạm xử lý nước thải…; công trình nhà ở, vườn hoa, khu vui chơi,…

Previous post Hàng không chở hàng kiếm bộn tiền bất chấp dịch Covid-19: FedEx đạt doanh thu quý hơn 20 tỷ USD, cao nhất 50 năm, cổ phiếu tăng giá 120%
Next post EVN International (EIC) báo lãi kỷ lục 91 tỷ đồng trong quý 3 nhờ khoản thu tài chính