Họp có thể là một cách tốt để triển khai một dự án trong công việc. Tuy nhiên, chúng thường không được thực hiện một cách hiệu quả, gây lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Trên thực tế, có nhiều cách để làm cho các cuộc họp trở nên hiệu quả hơn, từ họp trong lúc… đi dạo cho đến viết ra các ý tưởng thay vì phát biểu. Về phần mình, Steve Jobs – nhà đồng sáng lập của Apple, đã sử dụng một số cách để giúp các cuộc họp đem lại kết quả tốt hơn.

Dưới đây là 3 nguyên tắc “vàng” mà ông áp dụng:

Hạn chế số người tham gia

3 nguyên tắc vàng để họp hiệu quả của Steve Jobs – CEO từng từ chối gặp ông Obama vì quá bận - Ảnh 1.

Previous post Gỡ khó cho doanh nghiệp trong việc xuất hóa đơn điện tử
Next post Công ty tài chính bắt đầu hỗ trợ người vay: Cơ cấu nợ, tạm hoãn thanh toán 4 tháng, giảm mạnh lãi suất