Số thuế thu nhập cá nhân trong năm 2021 ước đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng gần 8% so với dự toán và tăng 6,2% so với năm 2020.

Số thuế này chiếm gần 18% thu thuế nội địa trừ dầu thô. Tổng số thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 268.000 tỷ đồng, tăng gần 3% so với dự toán.

Tuy nhiên, một số khoản thu không đạt trong năm như: doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ…

Đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 2.100 tỷ đồng, đạt gần 73% dự toán, bằng 86,5% so với năm 2020. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.388,3 tỷ đồng, bằng 84,46% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ cho thuê tài sản là 2.729,9 tỷ đồng, bằng 90,73%.

Số thu thuế 11 tháng giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ tháng 7 đến tháng 9, hầu hết các hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch.

Cục Thuế tiếp tục quản lý và khai thác thu từ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn. Tính đến tháng 6, Cục Thuế đã thu thập dữ liệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử thuê giao hàng có thu hộ tiền hàng trong năm 2017 và 2018 là 14.686 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền thu hộ là 15.090 tỷ đồng.

Cục Thuế đang triển khai xác định tình trạng nộp thuế và sẽ có yêu cầu giải trình, xử lý theo quy định đối với trường hợp chưa kê khai nộp thuế.

Năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, 4 ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế 4.784 tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google, Facebook, YouTube, Netflix, Apple với tổng số tiền từ nước ngoài là 48 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Cục Thuế đã làm việc với các công ty đối tác tại Việt Nam (thường gọi là MCN – Multi Channel Network, hệ thống mạng lưới đa kênh) làm nhiệm vụ quản lý các kênh YouTube tự sản xuất nội dung số và có chi hộ tiền của Google cho các cá nhân là các YouTuber tại Việt Nam. Kết quả số lượng cá nhân MCN đã khấu trừ 3.101 người với tổng doanh thu 379 tỷ đồng, số tiền thuế đã khấu trừ là 20 tỷ đồng.

Previous post Gặp khó kép từ hàng không và du lịch, Vietravel lỗ 288 tỷ trong nửa đầu năm
Next post Lãnh đạo Facebook xin lỗi, đề nghị quay lại đàm phán với Australia